Balthus

Balthazar Klossowski de Rola

Balthus is niet te klassificeren Onverschillig tegenover de mode, de markt, gehecht aan de figuratie. Maar dan wel een klare figuratie. Vanaf het begin is zijn werk nooit onderwerp van gesprek geweest in de cafés, noch meegevochten in ideëndebatten, en bijna nooit te zien in galerijen, weinig geëxposeerd en bijna uitsluitend in musea. De schilder buiten schot van de artbabbelaars. Stiltekwaliteit

Een artisanart, waarmee bedoeld wordt "artist artisanal", kunstenaar met kennis van de métier. Balthus betreurt de kwaliteit van de commerciële verftube en maaakt zelf zijn mengsels van museale kleuren. Een minerale dichtheid. TINTIN in de geest van zijn kinderbibliotheek Das Unheimliche in La Rue Volgens de inzichten van B; is alles te hergebruiken, (refaire), in die zin dat alles opnieuw te ontdekken valt, wat verloren bleek; terwijl anderen proberen uit te vinden. Maar volgens Balthus is niets grootser dan de natuur, de eerste die iets beters uitvind moet nog geboren worden. Een kunsthistorica: de kat is misschien een metafoor voor de erotiek; waarop Balthus: un chat est un chat, c'est bien suffisant! Omtrent katten: zij gaan niet naar school, leren de basis van moeder kat en experimenteren de rest zelf. Zij zijn niet te bevelen; en zijn professionele dromers. Zij gaan waar zij willen; zonder daarom asociaal gedrag te vertonen. B.: Je ne peint pas des rêves, je peint de rêveuses.

Recept voor casearti: caseïne + gesso+ oliekleuren + 2 soeplepels melk; het geheel vormt een plâtre De meest schitterende kleuren grijs, mauve, okertinten, lavendelblauw, olijf groen, aardgroen, violet en roze.

B. Gebruikt een persoonlijke of intieme wiskunde. Een geometrisch raster overgefaxt uit het Quattrocento. Binnen de traditie die zowel Oost als West omhelst. (Oost als Verre-Oosten)

Het nooit geziene in het reeds geziene

seibutsu (Japans): stille zaken zoals in het Nederlands stilleven, wat B. Schildert is zeker geen nature morte; maar wel lustig of wellustig levend fruit. Een kunst die niet neigt naar representatie van de dingen of werkelijkheid maar een identificatie inhoudt met of van die werkelijkheid, of het nu gaat om meisjes, landschappen, bergen of fruit. 3 drie: verschillende malen herneemt Balthus eenzelfde thema driemaal. Nooit teveel, de variatie is krachtig (denk ook aan de Goldberg-variationen van Bach). Zijn vrienden (levende geestesgenoten): Giacometti, Artaud, Jouve (dichter) Rene Char, Albert Camus (voor wiens toneel Balthus de decors en de costumes ontwerpt

Voorbeelden: Poussin, Wie de jonge B. kopiëerde in het Louvre; Courbet:één der grootste landschapsschilders en schilder van L Origine du Monde , Balthus lacht wanneer men Courbet een realist noemt, Courbet is samen met de Sië nnezen en Breughel één der grootmeesters van de natuurschilderkunst zoals die ook door de Chinese kunst geïnterpreteerd wordt, schilder geen rots maar wordt rots. Giotto Füssli Corot Morandi Caravagio de Lorenzetti s Lanet De Hollandse zeventiende-eeuwse landschapsschilders.Cranach Memling ze kunnen allemaal dienen. Masaccio: de fresco- stijl die doordringt via de 18-jarige B. die in Italië de oude meesters bestudeert en kopiëert, beter interpreteerd, en als plongeur overleeft. Piero della Francesca: door B. Aanzien als zijn belangrijkste leermeester

Bekendste werk : La Chambre (1954) archetypisch beeld van de kamer in ... 1934 eerste tentoonstelling

Werkt zeer lang aan een schilderij tot 4 jaar! B;: La peinture est un langage; die niet in woorden kan omgezet worden , wanneer woorden eraan te pas komen zijn er teveel tekortkomingen , de stilte kan ermee moeilijk uitgedrukt worden. Egon Schiele (flauwe vergelijking in de zin van erotische jonge meisjes) Balthus: Voor heeft dat niets met erotiek van doen. Zij zullen eens mooie vrouwen zijn. Maar nog zijn het engelen. Ja, engelen. Haar lichaam van een goudgeel licht dat er van nergens op valt maar van binnenuit lijkt te komen.

Alice in Wonderland

Alice in Wonderland Waardoor de geweldadigheid van het leven in evenwicht wordt gehouden door de artistieke vorm. Een vermoeden waar het meisje zelf nog geen weet van heeft: dat zij het, na dit ene superbe moment, nooit meer op deze manier zal zien. De naakten: tussen de jaren 30 en 40 Balthus laat de blik naar het geslacht leiden (cfr. Courbet), houd de blik vast en verliest. Niets houdt nochtans de indiscrétie van de kijker tegen. Geen details, noch contrasten van licht. Een neutrale dag met een egalale klaarte Een blinde perceptie, vrijwillig verblind, of geblind(doekt). Tamara de Lempicka? Delvaux ook in de rij van surrealisten die niet surrealist zijn, cfr. Frida Kahlo David Hockney geboortedatum: 29 februari 1908 PLAATS/ Parijs telg van een grote Poolse familie vrienden van het gezin: Gide, Bonnard , Rainer Maria Rilke die in 1920 een voorwoord schreef bij de uitgave van een stripverhaal Mitsou van de 12-jarige B. Mitsou was de verdwenen kat van B. Om het gemis te verhelpen maakte hij tekeningen.

Eerder in de stijl van Frans Masereel Rilke is ook verantwoordelijk voor het pseudoniem Balthusz Balthus vroege verbondenheid met die verfijnde wereld van kunst en poëzie, die nog in het verleden wortelende aristocratie van, de geest met zijn zorg om de volmaaktheid, in samenhang met een nog ongeschonden natuurlijke omge ving; Balthus heeft de traditie nodig om te kunnen zijn. Voor de ogen van de kleine aan de muren van het huis: werken van Cézanne, Delacroix, Géricault Pierre Klossowski: geboren 1905 auteur van Lois de l hospitalité empire des signes van Roland Barthes Balthus ou la quête de l essentiel: De schilder antwoordt hier op vragen van neurobiologe Semir Zeki, van de University College of London. Zijn werken omtrent de anatomische orgéanistie van de visuele cortex laten toe het bestaan te bevestigen , in de hersenen van zones die specifiek kleur, beweging of vorm ,registreren: experimenten bedoeld om de physiologische analyse van dromen te verbeteren.

B. : La peinture est un langage qu on ne peut pas exprimer en d autres termes Van 1961 tot 1976 was B. Directeur van de Franse Kunstacademie in de Villa Medicis te Rome, die hij restaureerde, en waar hij feesten organiszeerde; Le chat au miroir 1977-80 AUTODIDACT BALTHUS

Picasso koopt in 1937 het werk Les enfants Een soort schilderkundig esperanto waarin hoekige stoelen kunnen communice ren met keukentafels en de balpoten van een salontafel kunnen roddelen over een meisjesdij die onder een weggegleden rok uitsteekt. 3 B.: Ce n est pas un série.

Eén van de Joueurs aux cartes bevind zich in het Boymans van Beuningen. 1962: tweede vrouw van B. : Setsuko Zij kijkt zoals alle modellen van B., langs je heen naar een punt in de verte. De tijd lijkt buiten spel gezet.

Balthus hield zich buiten het avant-garde rumoer

B.: Matisse? Je préfère Tintin. C'est aussi simplifié, mais c'est plus amusant!

: Je ne peux peindre que quand la lumière est presque immobile, ce qui ne dure guère.

CHRONO: Rilke en Bonnard Na 1930 Balthus vind zijn eigen stijl en thema Rue 1933 La Montagne 1933 en 1936 portretten O.a. van Miro en Derain Na 1945 het naakt,, de materie dikker, vetter en zachter(?) Drie keer Trois soeurs Verblijf te Rome 1961-1977 Tot nu Rossinière (Zwitserland) laatste werken Verre Oosten aanleunende werken. Kreeg retrospectiven in verschillende grote musea.

-----------------------------;.........................................;------------------------

Literatuur: NRC Handelsblad 16-2-96
La libre Belgique 10-5-96
X Kunst en Cultuur april 1990
Le soir 11-8-93
Le Monde 2-7-93 en 5-8-91
Balthus ; Claude Roy (Gallimard)